Rok szkolny 2021/2022

 

PZO – Przedmiotowe Zasady Oceniania

Wymagania kl I

  

Wymagania kl II

  

Wymagania kl III

  

Język polski

klasy IV – VIIIpobierz

Język angielski

klasy I-IIIpobierz

Język angielski

klasy IV- VIIIpobierz

Język niemiecki

klasy VII – VIIIpobierz

Muzyka

  

Plastyka

klasy IV – VIIpobierz

Historia

klasy IV – VIIIpobierz

WOS

 klasa VIIIpobierz

Przyroda

 klasa IVpobierz

Geografia

 klasy V – VIIIpobirz

Biologia

klasy V-VIIIpobierz   

Chemia

klasy VII -VIIIpobierz

Fizyka

klasa VII

klasa VIII

pobierz

pobierz

Matematyka

klasy IV – VIIIpobierz 

Informatyka

klasy IV – VIIIpobierz

Technika

 klasa IV

klasa V

klasa VI

pobierz

pobierz

pobierz

Wychowanie fizyczne

  

EDB

  

Religia

 klasy I – VIIIpobierz