about-shape about-shape about-shape
Rok szkolny 2024/25

Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych rozpocznie się 1 marca 2024 r. Informacje dotyczące rekrutacji, w tym terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 dostępne są na Portalu Edukacyjnym.

Rekrutacja 2023/24

Dzien otwarty