HARMONOGRAM PRACY GABINETU
PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ
w roku szkolnym 2022/2023

Pielęgniarka szkolna

Ranata Kluzowicz

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

od

do

Poniedziałek

7:30

15:00

Czwartek

7:30

11:00

Piątek

10:00

14:30

 

Opieka stomatologiczna

Opieka nad uczniami naszej szkoły sprawowana jest w gabinecie stomatologicznym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14