SP 92

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący Rady Rodziców

Paweł Sitarz

wiceprzewodnicząca / skarbnik

Joanna Pieprzyk- Damaszka

członek prezydium

Paweł Niemczura

Numer konta Rady Rodziców:

Rada Rodziców  przy Szkole Podstawowej nr 92 w Krakowie
os. Strusia 19
31-810 Kraków
NIP 678 27 04 728

Krakowski Bank Spółdzielczy
I oddział Kraków Filia Nowa Huta
Nr konta 15 8591 0007 1021 0095 3540 0002

Jak działa Rada Rodziców?

Rada Rodziców to organizacja rodziców dzieci, działająca przy Szkole podstawowej nr 92  powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, organami nadzorującymi szkołę oraz innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.

W roku szkolnym 2022/2023 w Radzie Rodziców zasiada 7 osób reprezentujących ok. 600 dzieci i młodzieży. Reasumując, można zatem stwierdzić, iż Rada Rodziców, mając swoje  umocowanie prawne w Ustawie o systemie oświaty, jako reprezentacja ogółu rodziców, ma istotny wpływ na kształt i sposób funkcjonowania szkoły.

Jednym z ważnych zadań przypisanych Radzie Rodziców jest gromadzenie funduszy, niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, służących zarówno wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom.