about-shape about-shape about-shape
Motto: „Chcę wiedzieć więcej”

Akademia Nauk "Cogito"

1. Rozbudzamy ciekawość świata, zwracamy uwagę na zachodzące procesy, rozwijamy zainteresowanie nauką,
2. Zachęcamy do samodzielnego poszukiwania wiedzy wykraczającej poza granice lekcji.
3. Kształtujemy postawy przydatne w życiu takie jak: umiejętność współdziałania w grupie i brania czynnego udziału w jej przedsięwzięciach, wyrażanie własnej opinii na różne tematy, poszanowanie odmiennych poglądów i postaw.
4. Uświadamiamy dzieciom, że posiadanie wiedzy czyni życie ciekawszym.

Osoby odpowiedzialne:

mgr Małgorzata Strzebońska, mgr Anna Przybyłowicz

1. Zajęcia w ramach Akademii Szkolnej odbywają się od października do końca maja co około trzy tygodnie. Czas pojedynczych zajęć - 60 minut.
2. Zajęcia podzielone są na grupy wiekowe dostosowane do poziomu klas dzieci:
a) klasy 1-3
b) klasy 4-6
c) uczniowie otrzymują indeks uczestnika Szkolnej Akademii Nauk „Cogito”, który należy mieć przy sobie każdorazowo podczas zajęć.
d) na każdych zajęciach prowadzący wpisuje temat zajęć oraz potwierdza uczestnictwo w nich podpisem.
3. Forma zajęć: warsztaty, pokazy, zajęcia terenowe, współpraca z instytucjami naukowymi
4. Harmonogram i tematyka zajęć zostaną podane na początku roku szkolnego.( w cyklach 2 miesięcznych)
5. Na zakończenie cyklu zajęć nastąpi ich podsumowanie (maj).
6. Zajęcia zasadnicze odbywają się w czwartek w trzech blokach tematycznych – humanistyczny, przyrodniczy, języki obce.
7. Klasy 1-3 oraz klasy 4-6 mają po 2 proponowane zajęcia w trzeci czwartek miesiąca. ( doprecyzować kto kiedy). Istnieje możliwość kontynuacji wybranych zajęć w innym terminie z danym prowadzącym
8. Pojedyncze zajęcia będą trwały 60 minut z możliwością wydłużenia czasu w zależności od potrzeb grupy.
9. Uczeń dostaje indeks na pierwszych zajęciach, następnie okazuje indeks nauczycielowi na początku kolejnych zajęć.
10. Niektóre zajęcia zewnętrzne mogą być odpłatne.
11. W pierwszy czwartek października w godzinach popołudniowych nastąpi uroczysta inauguracja roku Szkolnej Akademii ,,Cogito”, na której uczniowie zostaną mianowani Żakami (długopis, logo szkoły)
12. Rok akademicki trwa 8 miesięcy(od października do maja), podzielony będzie na cztery cykle po dwa miesiące.

1. Do Szkolnej Akademii Nauk rodzice zapisują dzieci do końca września.
2. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach.
3. Rok akademicki rozpoczyna się w październiku i kończy się w maju.
4. Dzieci nie muszą uczestniczyć we wszystkich zajęciach, tylko w tych, które je interesują.
5. Grupa na zajęciach nie może być mniejsza niż 6 osób i przekraczać 16 osób z racji na efektywność zajęć.
6. Decyduje kolejność zgłoszeń, jeśli uczeń nie dostanie się na wybrane zajęcia w pierwszym terminie to trafi na listę rezerwową z pierwszeństwem uczestnictwa w terminie drugim.
7. Informacja o zajęciach odbywających się w najbliższym cyklu 2 miesięcznym znajdować się będzie w ogłoszeniach dziennika Librus wraz z nazwiskiem koordynatora wydziału: Terminarz i tematyka spotkań Podawana będzie na dwa tygodnie przed planowanymi zajęciami w ogłoszeniach w dzienniku Librus. Rodzice lub uczniowie będą mogli zapisywać się na wybrane zajęcia u koordynatora Akademii. ( zrobić rozpiskę wewnętrzną kto i kiedy)

1.Uczniów obowiązuje Statut Szkoły zarówno w prawach jaki i w obowiązkach ucznia oraz zasadach zachowania, z którym wraz z Rodzicami zostali zapoznani na początku roku szkolnego.
2. Uczniowie przeszkadzający na zajęciach nie będą mogli uczestniczyć w kolejnych.
3. Uczniowie, którzy nie zgłosili się na zajęcia bez usprawiedliwienia, na następne zajęcia mogą zapisać się tylko w przypadku wolnych miejsc.
4. Uczniowie szczególnie aktywni na zajęciach dostaną adnotację o tym w indeksie.
5. Po zakończonych zajęciach uczniowie są punktualnie odbierani przez Rodzica lub posiadają pisemną zgodę na samodzielny powrót do domu.