DYREKTOR SZKOŁY mgr Monika Chmielewska
ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY mgr Agnieszka Zych

 

PEDAGOG mgr Iwona Gil
mgr Anna Majchrowska-Bar
PSYCHOLOG mgr Klaudia Brodowska
PEDAGOG SPECJALNY mgr Dorota Okońska

 

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I a mgr Nina Szczęsna
Klasa I b mgr Renata Gaweł
Klasa I c mgr Milena Trybuś-Warjan
Klasa II a mgr Urszula Chołda
Klasa II b mgr Anna Papież-Nowak
Klasa III a mgr Lidia Woźniak
Klasa III b mgr Barbara Wcisło
Klasa III c mgr Iwona Kasprzyk

 

JĘZYK POLSKI mgr Beata Arend
mgr Iwona Ćwik
Katarzyna Kuleszka
mgr Ewa Nowakowska
mgr Dagmara Palka
JĘZYK ANGIELSKI mgr Piotr Bartosik
mgr Magdalena Brożyna
mgr Bożena Kruc
mgr Anna Kwiatkowska
mgr Agnieszka Papież
mgr Iwona Rudawska-Kubik
JĘZYK NIEMIECKI mgr Karina Grajcar
HISTORIA mgr Joanna Zapała-Rojewska
mgr Magdalena Czerwieniec
WOS mgr Agnieszka Mróz
RELIGIA s. mgr Beata Słaby
mgr Małgorzata Wyjadłowska
MATEMATYKA mgr Agnieszka Karaś
mgr Danuta Woźniak
mgr Marta Żurek
BILOGIA mgr Monika Chmielewska
mgr Anna Przybyłowicz
PRZYRODA mgr Małgorzata Strzebońska
GEOGRAFIA mgr Małgorzata Strzebońska
CHEMIA mgr Anna Przybyłowicz
FIZYKA mgr Sylwia Błażkowska
INFORMATYKA mgr Jolanta Brzezina-Wawrzeń
mgr Agnieszka Zych
mgr Barbara Wcisło
TECHNIKA mgr Marta Żurek
EDB mgr Joanna Zapała-Rojewska
PLASTYKA mgr Anna Wilk
MUZYKA mgr Anna Kula-Koszycarz
mgr Jolanta Brzezina-Wawrzeń
WDŻwR mgr Paulina Famulska
mgr Anna Przybyłowicz
WYCHOWANIE FIZYCZNE mgr Łukasz Drąg
mgr Dariusz Siekliński
mgr Albert Swęd
BIBLIOTEKA mgr Wiesława Kołodziej
NAUCZYCIELE WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE mgr Agnieszka Chlastawa
mgr Dorota Okońska
mgr Paweł Skórzak
ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE mgr Paulina Famulska
Mgr Anna Majchrowska-Bar
Mgr Iwona Gil
mgr Iwona Kasprzyk
LOGOPEDIA mgr Dorota Grabowiecka
mgr Joanna Smoleń
NAUCZYCIELE ŚWIETLICY mgr Anna Blaźniak
mgr Magdalena Czerwieniec
mgr Jan Jachym
mgr Aleksandra Jadwiszczak
mgr Olaf Jakubowski
mgr Anna Wilk
mgr Lidia Zawartka