KALENDARZ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 92 W KRAKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024.

  1. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO.

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2023

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2023 – 01.01.2024

3.

Ferie zimowe

12.02.24 – 25.02.2024

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03 -02.04.2024

5.

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2024

6.

Egzaminy po kl. ósmej

14,15,16.05.2024

 

  1. SPOTKANIA Z RODZICAMI.

1.

Zebrania z rodzicami

Zebrania organizacyjne:

Kl. I – 07.09.2023

Kl. II-III – 11.09.2023

Kl. IV-VIII  13.09.2023

Pozostałe zebrania w zależności od potrzeb klasy ustala wychowawca i informuje rodziców co najmniej tydzień wcześniej.

2.

Konsultacje

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami

w godz. 17.00-18.00

25.10.2023

20.12.2023

20.03.2024

22.05.2024

lub w godzinach dostępności danego nauczyciela po uprzednim umówieniu się.

3.

Spotkania przedstawicieli RR.

Wrzesień, styczeń, czerwiec

 

Do 20 grudnia 2023 informujemy rodziców o zagrożeniach śródrocznymi ocenami niedostatecznymi.

Do 16 stycznia 2024 informujemy rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych.

Do 13 maja 2024 informujemy rodziców o zagrożeniach rocznymi ocenami niedostatecznymi.

Do 6 czerwca 2024 informujemy rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.

 

III. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (ustalone przez  Radę Rodziców
 i Radę Pedagogiczną)

2 i 3.11.2023 (czwartek i piątek)

02.05.2024 (czwartek)

14,15,16.05. 2024 (egzamin ósmoklasisty)

31.05.2024 (piątek )

17.06.2024 (poniedziałek)

 

W tych dniach świetlica pracuje w godzinach 6.30 – 16.00