2024-02-13

XV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Uczennice naszej szkoły znalazły się w gronie laureatów i  wyróżnionych  XV Międzynarodowego Konkursu Artystycznego  im. Włodzimierza Pietrzaka, nad którym honorowy patronat objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Celem konkursu było inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego. Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie: plastyczną, fotograficzną i recytatorską.

Laureatka Magdalena Wnęk z klasy 6c stworzyła artystyczny tryptyk zatytułowany – Kosmos.
Nadia Gościniak z klasy 7b została laureatką w kategorii recytacja. 
W tym samym konkursie wyróżnione zostały także prace fotograficzne uczennicy klasy 6c Mileny Sitarz.

 Opiekę artystyczna nad uczennicami sprawowała pani Iwona Ćwik.