2023-11-29

„Obudź się, jesteś wolny”

17 listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość, której celem było upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji uczniowie z klasy 7b przygotowali spektakl,  w którym pojawiły się zarówno treści symboliczne od lat związane z dziejami naszego narodu, jak i te obrazujące współczesne postrzeganie patriotyzmu. Starszym kolegom towarzyszyli uczniowie z klasy 2a, których przygotowała pani Nina Szczęsna.

Opiekę artystyczną  nad  całym przedsięwzięciem sprawowały: wychowawczyni, pani Magdalena Brożyna i polonistka, pani Iwona Ćwik . Do wspólnego świętowania przyłączyli się szacowni goście: pan Stanisław Moryc – Radny Miasta Krakowa,  pan Zygmunt Bińczycki – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI, pan Robert Adamek – Z-ca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XVI

Serdecznie dziękujemy wszystkim,  którzy towarzyszyli nam podczas tej niezapomnianej patriotycznej podróży.