2023-05-08

Sukcesy naszych uczennic w XIV Międzynarodowym Konkursie Artystycznym

XIV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej Ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.
Kategoria fotografia: Weronika Bugaj –  laureatka II miejsca, Martyna Pokusa i Gabriela Ćwik otrzymały wyróżnienia.
Nagrodzone prace powstały na zajęciach rozwijających, których opiekunem jest pani Iwona Ćwik.