2023-03-17

Loteria Fantowa

Podczas Finału Szkolnego Projektu „Wielokulturowość” wolontariusze SKW zorganizowali loterię fantową „Każdy los wygrywa”. Przygotowane przez opiekunów SKW fanty, cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczniów. Wszystkie losy zostały wykupione, a chętnych było jeszcze wielu. Szczęście malowało się na twarzach nie tylko losujących, ale także organizatorów. Cel został osiągnięty. Zebrana kwota zasiliła konto ALMA SPEI Hospicjum dla Dzieci. Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom ale przede wszystkim Rodzicom!