2022-10-18

Maraton RKO

W dniu 17.10.2022 r. z okazji Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca odbył się w naszej szkole „Maraton RKO” trwający od godziny 8.00 do 14.35. W akcji wzięło udział 335 osób, w tym uczniowie klas: 1a, 1b, 1c, 2a, 3a, 3b, 3c, 4a, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c i nauczyciele. Celem akcji było zwrócenie uwagi na potrzebę nauki pierwszej pomocy i zwiększenia świadomości znaczenia ratowania życia poprzez prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez osoby postronne, świadków zdarzenia. Głównym organizatorem akcji „Maratonu RKO” był Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.
Prev Post

Next Post