2022-09-30

Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 92 W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

01.09.2022

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23.12.2022 – 1.01.2023

3.

Ferie zimowe.

30.01.23 – 12.02.2023

4.

Wiosenna przerwa świąteczna.

6.04 -11.04.2023

5.

Zakończenie roku szkolnego.

23.06.2023

6.

Egzaminy po kl. ósmej.

23-25 .05.2023r. 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI:

1.

Wywiadówki

7.09.2022 kl.1

14.09.2022 kl.2-8

25.01.2023

2.

Konsultacje

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami.

26.10.2022

18.01.2023

22.03.2023

26.04.2023

3.

Spotkania przedstawicieli RR.

Wrzesień, styczeń, czerwiec

 

Do  grudnia 2022r. informujemy rodziców o zagrożeniach śródrocznymi ocenami niedostatecznymi.

Do 3 stycznia 2023r.  informujemy rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych.

Do 9 maja 2023r. informujemy rodziców o zagrożeniach rocznymi ocenami niedostatecznymi.

Do 8 czerwca 2023r.  informujemy rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.

 

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ.

1.

Plenarna Rada Pedagogiczna.

26,27.08.2021

2.

Zebranie RP

15.09.2021

3.

Zebranie RP

20.10.2021

4.

Rada klasyfikacyjna po I semestrze.

12.01.2022

5.

Rada plenarna podsumowująca I semestr.

02.02.2022

6.

Rada klasyfikacyjna po II semestrze.

15.06.2022

7.

Rada plenarna podsumowująca rok szkolny.

27.06. 2022

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH(ustalone przez  Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną

31.10.2022 r.

2.05.2023 r.

9.06.2023r.

20.06.2023r. (święto sportu)

Zajęć edukacyjnych nie ma również w czasie egzaminu ósmoklasistów (  24-26 maja 2023r.)

W tych dniach świetlica pracuje w godzinach 6.30 – 16.00

Obiady w tych dniach po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym.