about-shape about-shape about-shape
Rok szkolny 2023/24

Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych rozpocznie się 1 marca 2023 r. Informacje dotyczące rekrutacji, w tym terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 dostępne są na Portalu Edukacyjnym.

Rekrutacja 2023/24

Dzien otwarty